• ارتینگ و صاعقه گیر(طراحــی،فروش و نصــب )

 • بازرسی فنی و مهندسی ایمنی(با تاییدیه معتبر)

 • طراحی و فروش اعلام واطفا حریق 


خدمات

 • سیستم ارت

  سیستم ارت

  سیستم ارت در ساختمتن های بلند استفاده می شود

  نمایش جزییات
 • نصب و راه اندازی و فروش سیستم های اعلام و اطفا حریق

  نصب و راه اندازی و فروش سیستم های اعلام و اطفا حریق

  نصب و راه اندازی و فروش سیستم های اعلام و اطفا حریق توسط متخصصین و مش ...

  نمایش جزییات
 • نصب و راه اندازی و فروش سیستم های صاعقه گیر

  نصب و راه اندازی و فروش سیستم های صاعقه گیر

  نصب و راه اندازی و فروش سیستم های صاعقه گیر توسط متخصصین و مشاور حفاظ ...

  نمایش جزییات
 • راه اندازی و بازرسی سیستم های برق و ارتینگ توسط متخصصین و مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی از وزارت کار

  راه اندازی و بازرسی سیستم های برق و ارتینگ توسط متخصصین و مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی از وزارت کار

  راه اندازی و بازرسی و فروش سیستم های برق و ارتینگ توسط متخصصین و مشاو ...

  نمایش جزییات
 • انواع بازرسی های فنی و مهندسی و ایمنی

  انواع بازرسی های فنی و مهندسی و ایمنی

  انواع بازرسی های فنی و مهندسی و ایمنی توسط متخصصین و مشاور حفاظت فنی ...

  نمایش جزییات
 • فروش لوازم حفاظت فردی و ایمنی

  فروش لوازم حفاظت فردی و ایمنی

  نمایش جزییات
 • بازرسی انواع جرثقیل

  بازرسی انواع جرثقیل

  بازرسی انواع جرثقیل

  نمایش جزییات
 • بازرسی تاور کرین

  بازرسی تاور کرین

  نمایش جزییات